Route : 262
Operator: DTC
From : Kalyan Vihar
To : Harsh Vihar
Stops At:

1. Kalyan Vihar

2. R.P. Bagh

3. Clock Tower / Police Station Roshanara Road

4. University of Delhi

5. Balak Ram Hospital

6. Nanak Sar

7. Bhajanpura

8. Yamuna Vihar C-4

9. Mandoli X-ing

10. Harsh Vihar