Route : 234
Operator: DTC
From : Tilak Nagar
To : Harsh Vihar
Stops At:

1. Tilak Nagar

2. Raja Garden

3. Moti Nagar

4. Zakhira

5. Shastri Nagar E-Block

6. Shakti Nagar

7. Khalsa College

8. Balak Ram Hospital

9. Nanak Sar

10. Bhajanpura

11. Yamuna Vihar C-4

12. Nand Nagari Community Centre

13. Harsh Vihar