Route : 340
Operator: DTC
From : Kendriya Terminal
To : Nand Nagri Terminal
Stops At:

1. Kendriya Terminal

2. Jantar Mantar

3. Mandi House

4. I.T.O. (AGCR)

5. Rainy Well

6. Shakar Pur

7. Jagat Puri A-Block

8. Police Station Vivek Vihar

9. Vivek Vihar

10. Surya Nagar

11. Seema Puri

12. Anand Gram

13. Nand Nagri Terminal