Route : 313
Operator: DTC
From : Vivek Vihar
To : Inder Puri
Stops At:

1. Vivek Vihar

2. Surya Nagar

3. Yojana Vihar

4. Hargovind Enclave

5. Shakar Pur

6. Rainy Well

7. I.T.O. (AGCR)

8. Mandi House

9. Shivaji Stadium / Sucheta Kriplani Hospital

10. Panchkuian Road

11. Sadhu Vasvani Marg / Gurudwara Road

12. Pusa Road Telephone Exchange

13. West Patel Nagar

14. Loha Mandi

15. Inder Puri