Stage : Dera Satguru Sewaram Sahai Sec 24/25
Total Buses : 2