Route : 871
Operator: DTC
From : Nizamuddin Railway Station
To : Vikas Puri H-3
Stops At:

1. Nizamuddin Railway Station

2. Police Station Nizamuddin

3. Golf Club / Sunder Nagar

4. Supreme Court

5. Mandi House

6. Shivaji Stadium / Sucheta Kriplani Hospital

7. Mandir Marg X-ing

8. Sadhu Vaswani Marg Petrol Pump

9. Pusa Road Telephone Exchange

10. West Patel Nagar

11. Moti Nagar

12. Raja Garden

13. Mukherji Park

14. Tilak Nagar

15. Janakpuri District Center

16. Vikas Puri C-Block

17. Vikas Puri H-3