Route : 490
Operator: DTC
From : Rajendra Nagar R-Block
To : Kalka Ji DDA Flats
Stops At:

1. Rajendra Nagar R-Block

2. Shankar Road

3. Sadhu Vaswani Marg Petrol Pump

4. Panchkuian Road / Mandir Marg

5. Regal

6. Krishi Bhawan

7. Baroda House / India Gate

8. Golf Club / Sunder Nagar

9. Pant Nagar

10. Mool Chand Khairati Ram Hospital (MCKR Hospital)

11. Siri Fort Road

12. Savitri Cinema

13. Chitranjan Park (C.R. Park)

14. Kalka Ji DDA Flats