Route : 490
From : Rajendra Nagar R-Block
To : Kalka Ji DDA Flats
Stops At:

1. Rajendra Nagar R-Block

2. Shankar Road

3. Sadhu Vaswani Marg Petrol Pump

4. Mandir Marg / Punchkuain Road

5. Regal

6. Krishi Bhawan

7. Baroda House / India Gate

8. Golf Club / Sunder Nagar

9. Pant Nagar

10. Mool Chand Khairati Ram Hospital

11. Siri Fort Road

12. Savitri Cinema

13. C.R. Park

14. Kalka Ji DDA Flats