Route : 454
Operator: DTC
From : New Delhi Railway Station Gate 2
To : Jait Pur Extn. Part-II
Stops At:

1. New Delhi Railway Station Gate 2

2. Delhi Gate

3. Supreme Court

4. Golf Club / Sunder Nagar

5. Police Station Nizamuddin

6. Ashram

7. Ishwar Nagar

8. Okhla Tank

9. Sarita Vihar

10. Kalindi Kunj

11. Madan Pur Khadar JJ Colony

12. Jait Pur Extn. Part-II H-Block

13. Jait Pur Extn. Part-II