Route : 453
Operator: DTC
From : New Delhi Railway Station Gate 2
To : Jait Pur Extn. (Ishlam Pur)
Stops At:

1. New Delhi Railway Station Gate 2

2. Delhi Gate

3. Supreme Court

4. Golf Club / Sunder Nagar

5. Police Station Nizamuddin

6. Ashram

7. Ishwar Nagar

8. Okhla Tank

9. Madan Pur Khadar X-ing

10. Badarpur

11. Mitha Pur

12. Jait Pur Extn. (Ishlam Pur)