Route : 81
Operator: DTC
From : Inder Puri JJ Colony
To : Mukherjee Nagar Bandh
Stops At:

1. Inder Puri JJ Colony

2. Loha Mandi

3. Seema Puri Depot

4. Moti Nagar

5. Zakhira

6. Shastri Nagar E-Block

7. Gulabi Bagh

8. Shakti Nagar Nangia Park

9. Maurice Nagar

10. G.T.B. Nagar

11. Mukherjee Nagar Bandh