Route : 449
Operator: DTC
From : Old Delhi Railway Station
To : Ambedkar Nagar Sector 5
Stops At:

1. Old Delhi Railway Station

2. Red Fort

3. Delhi Gate

4. Supreme Court

5. Sunder Nagar

6. Pant Nagar

7. Mool Chand Khairati Ram Hospital (MCKR Hospital)

8. Sant Nagar

9. Kalka Ji

10. Chitranjan Park (C.R. Park)

11. Savitri Nagar

12. Sheikh Sarai Ph-II

13. Ambedkar Nagar Sector 5