Route : 448A
Operator: DTC
From : West Enclave
To : Hamdard Nagar
Stops At:

1. West Enclave

2. Keshav Mahavidyalaya

3. Mahindra Park (Shalimar Bagh)

4. Punjabi Bagh Terminal

5. Punjabi Bagh Club

6. Raja Garden

7. Maya Puri Chowk

8. Naraina Village

9. Barar Square

10. R.R. Lines

11. Dhaula Kuan

12. Moti Bagh

13. R.K. Puram Sector 1

14. J.N.U.

15. Patel Chowk

16. Police Training School

17. Khirki Village

18. Sheikh Sarai Ph-II

19. Ambedkar Nagar Terminal

20. Hamdard Nagar