Route : 410
Operator: DTC
From : Khyala JJ Colony
To : Jal Vihar Terminal
Stops At:

1. Khyala JJ Colony

2. Subhash Nagar X-ing

3. Raja Garden

4. Moti Nagar

5. West Patel Nagar

6. Shankar Road

7. Ridge Road

8. Kendriya Terminal

9. Krishi Bhawan

10. Patiala House

11. Golf Club / Sunder Nagar

12. Police Station Nizamuddin

13. Ashram

14. Lajpat Nagar

15. Jal Vihar Terminal